Liên hệ

Công ty TNHH tư vấn đầu tư phát triển xây dựng Hoàng Hà

Địa chỉ Phố Đại Lâm, xã Đại Lâm , huyện Lạng Giang , tỉnh Bắc Giang.

Hoặc QL 31, Đại Lâm , Lạng Giang , Bắc Giang

Điện thoại: 0961043905 - 0359998799

Email: kingofmen1990@gmail.com